'Rural Muller', melkcoöperatie van boerinnen uit Galicië

In Galicië hebben de laatste jaren veel vrouwen de leiding gekregen over boerenbedrijven. Dat heeft te maken met de doorlopende daling van de melkprijs, die boeren ertoe aanzette om ander werk te gaan zoeken en hun vrouwen daardoor achterlieten met het vee. Inmiddels gaat het al om tussen de 4.000 en 4.500 melkveebedrijven. Die zijn nu samengegaan in een geheel eigen melkmerk, 'Rural Muller'.

Sinds het voorjaar 2016 is 'Rural Muller' (Galicisch voor 'Rurale Vrouw') te koop in het noordelijke Lugo en omstreken, maar het ligt in de planning om het merk de komende maanden in heel Spanje in de supermarkten aan te bieden. Hiermee willen de boerinnen zichtbaar worden en erkenning krijgen. Zoals Rosa Arcos namens de 'Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia' (Fademur), zei tegen El País: 'Wij willen ons niet opsluiten in onze stallen. Daarom hebben dit symbolische merk nodig.' Ook economische onafhankelijkheid speelt daarbij een rol, want veel van deze 'vrouwelijke' melkveebedrijven staan nog alijd 'gewoon' op naam van de man.

Lage melkprijzen
Op 1 april 2015 de melkproduktie werd vrijgegeven zijn het de grote zuivelbedrijven, die bepalen wie er melk mag leveren en tegen welke prijs. Danone, het grootste Spaanse zuivelmerk, maakte daardoor in de eerste helft van 2016 een winstgroei door van 111,5%. Ook supermarkten profiteren van de lage melkprijs. Ondertussen gaat echter wel menig Galicische boer(in) ten onder omdat de produktie van melk meer kost dan dat ze opbrengt.

De prijs, die Galicische boerinnen vragen voor hun melk, is wel een stuk duurder dan andere merken, maar de boerinnen dat de consument gevoelig is voor een 'feministisch' imago. De Galicische vrouw heeft in Spanje faam als matriarch, als vrouwen die al een belangrijke rol speelden in het boerenleven toen vrouwen uit andere delen van Spanje tot slechts het huishouden veroordeeld waren. Vrouwen als Begoña Pardellas, die twee kinderen opvoedde terwijl ze haar koeien melkte, en bovendien drie bejaarden verzorgde.